Hypotéka pro právnické osoby

Hypotéka pro právnické osoby Komu je určen Podniky a podnikatelé   Charakteristika hypotéky pro právnické osoby   Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba splatnosti může být až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě individuálního splátkového kalendáře. Lze jej poskytnout do výše 70 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.   Zajištění hypotéky pro právnické osoby   zástavním právem v 1. pořadí k úvěrované nebo jiné nemovitosti na území České republiky nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěná a pojistné vinkulováno ve prospěch České spořitelny zástavním právem k pohledávkám z budoucích / kupních smluv nebo budoucích /nájemních smluv dle charakteru obchodu zástavním právem k akciím nebo obchodnímu podílu žadatele dozajištění ostatními v České spořitelně používanými instrumenty Výhody překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice do nemovitosti možnost získání státní finanční podpory (nenároková) při využití dlouhodobého úvěru se snižují splátky a tím se zvyšuje dostupnost úvěru možnost kombinace s ostatními produkty Finanční skupiny České spořitelny Podmínky založení schválení úvěru vedení běžného účtu u České spořitelny   Každá firma se může dostat do situace, kdy bude potřebovat firemní hypotéku. Ať už se rozhodne pořídit si vlastní kancelářské prostory, nebo postavit novou výrobní halu. Jaké jsou okolnosti získání firemní hypotéky? A jaké jsou rozdíly oproti běžné hypotéce pro fyzické a právnické osoby?  Hypotéka na firmu Účel firemní hypotéky  Důležitá věc, kterou musíte řešit při žádání, je účel hypotéky. „Firma může peníze použít například na rekonstrukci nemovitosti, novostavbu, koupi nemovitosti, změnu bytového domu na dům rodinný, přestavbu nemovitosti, připojení nemovitosti k veřejným sítím nebo na nákup zařízení,“ uvádí Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.  Dále pak záleží na tom, za jakým účelem bude firma nemovitost využívat – kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady. Je potřeba si pohlídat, jestli banka nelimituje hypotéku účelem. Některé poskytnou peníze na všechny výše zmíněné účely, některé třeba jen na nákup, opravu a výstavbu nemovitosti.  Výše podnikatelské hypotéky  Maximální výše firemní hypotéky není tabulkově dána. Důležité je, jakou část ceny nemovitosti je společnost schopná pokrýt z vlastních prostředků a jakou část si chce půjčit od banky. Zpravidla bývá maximální výše krytí hypotékou 70 %, tzn., že žadatel o hypotéku musí 30 % z hodnoty nemovitosti (nebo rekonstrukce, přestavby…) najít ve vlastních zdrojích.  Je to samozřejmě jen obecný a tabulkový příklad. Poskytovatelé firemních hypoték ke každé žádosti přistupují individuálně, a proto se může stát, že některému klienty hypotéku poskytnou i se 100% krytím.  Úroky u firemních hypoték  ABYSTE SE DOZVĚDĚLI PŘESNOU VÝŠI ÚROKU, MUSÍTE BANCE POSKYTNOUT KONKRÉTNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI, JAKO JSOU:  základní údaje o společnosti, daňová evidence za poslední (většinou) 3 roky, účetní uzávěrky, finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti, podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti, potvrzení o bezdlužnosti na Finančním úřadu a spoustu dalších dokumentů. Obecně jde říct, že výše úroků u firemních hypoték je vyšší o více než 1 % než osobní hypotéky. Tzn., že když u osobních hypoték jsou úroky na rekordně nízké úrovni (2,2 %) i úroky u firemních hypoték jsou nižší, než bývaly (3,5 %). Na tento úrok ovšem nedosáhne každý. Pro banku je směrodatné, jak dlouho s ní společnost spolupracuje, jak velké jsou finanční pohyby a samozřejmě i dlouhodobá pověst firmy. Dalším faktorem, který ovlivňuje výši úroku je fixní doba, po kterou bude výše úroku garantovaná. Nejnižší úroky bývají v průměru při fixaci na 4 nebo 5 let.  Výše poplatků  Rozhodujícím faktorem pro výběr banky může býtvýše poplatků. Největším poplatek je zazpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Ten může být i 1 % z požadované výše úvěru. Je jednorázový a nevratný, a to i v případě, že banka žádost zamítne. Pravidelný poplatek je měsíční za vedení účtu. Výrazným poplatkem také může být změna podmínek hypotéky, ten se totiž pohybuje také okolo 0,7 % výše úvěru.  SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BANK            Banka Žádost o úvěr Fixace úroku Vedení účtu Česká spořitelna 0,5 – 2 %, min. 5000 Kč 1 – 5 let 300 Kč Komerční banka 1 % min. 10000 Kč 1 – 10 let 600 Kč Podnikatelská hypopůjčka indiviuálně 1 – 10 let neuvádí UniCredit Bank podání žádosti zdarma fixní 300 Kč Ostatní banky mají u jednotlivých metrik uvedeno individuální.  Hypotéka na firmu nebo podnikatele?  Pokud jste majitelem firmy a zvažujete vzít si hypotéku, jistě řešíte, jestli je výhodnější osobní nebo firemní hypotéka. Odpověď není jednoznačná. Osobní hypotéka se pohybuje v nižších částkách než podnikatelská. I zde není jasně stanovena maximální výše hypotéky. Banka posuzuje příjmy žadatele, současné výdaje, jakou výši splátky je ochotný a schopný zaplatit, ale také jeho rodinný stav.  Například jednotlivec, který si vydělává měsíčně 30 000 Kč a v současné době nic nesplácí, může získat úvěr i ve výši 5 milionů (splatnost 40 let, úrok 2,5 % s 3letou fixací).  Co se týká účetního hlediska, obě varianty vychází podobně. „Firma si může z nákladů odečíst úroky z hypotéky, popřípadě i poplatky spojené s hypotečním úvěrem. Samozřejmě nákladem jsou i odpisy pořízené nemovitosti a doba odpisování se řídí charakterem užití stavby,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.  A v případě, že by na sebe vzal hypotéku podnikatel? „ U osobní hypotéky lze uplatnit úroky jako odpočet od základu daně a to jako odečitatelnou položku při úvěru na bytové účely nebo jako náklad v případě nájmu,“ odpovídá Vaněk.  Závěrem se dá říci, že podnikatelská hypotéka je velice individuální záležitost a vždy je potřeba se poradit se zkušenými poradci.

Reklamy