Jak vybrat hypotéku?

Hypotéka představuje dlouhodobý závazek, a proto si dejte na jejím výběru záležet. Ze všeho nejdříve udělejte podrobnou kalkulaci Vašich současných příjmů a výdajů. Ujistěte se, že máte dostatečnou finanční rezervu a budete schopni hypoteční úvěr pravidelně splácet. Poté si sjednejte schůzku s bankovním nebo hypotečním poradcem, zeptejte se na individuální nabídku připravenou speciálně pro vás jako klienta dané banky, případně se zeptejte u konkurenčních bank a všechny nabídky hypoték vezměte se sebou. Budete-li mít v ruce konkrétní nabídku hypotéky jedné banky, můžete s těmi ostatními mnohem lépe „vyjednávat“.

Žadatel o hypotéku musí…

  • být plnoletý
  • prokázat dostatečné a pravidelné příjmy
  • nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě
  • předložit příslušné podklady související se zřízením hypotéky
  • založit běžný účet v příslušné bance, ze kterého se pak měsíční splátka hypotéky bude hradit
  • mít dostatek vlastních rezerv – kolik a na co se dozvíte v tomto článku

Dbejte na výběr banky

Nabídka hypotečních úvěrů je široká, a proto je velice důležité vědět, která banka bude stanovenými podmínkami hypotéky nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům. Kromě výše úroků by se měl každý zájemce zaměřit i na dobu fixace úrokové sazby hypotéky, měsíční splátku hypotéky, celkovou dobu splatnosti, poplatky při zřízení hypotéky, poplatky za mimořádné splátky hypotéky a ostatní výdaje. Každá banka má jiné podmínky a požadavky, avšak hypoteční trh je tak veliký, že klient nemá šanci ověřit si všechny nabídky sám. K tomuto účelu slouží dnes již velice populární online kalkulačky pro srovnání hypoték, do kterých zadáte potřebné údaje – od typu hypotéky, až po cenu nemovitosti a výši úrokové sazby hypotéky – a ihned zjistíte, která hypotéka v jaké bance Vám bude vyhovovat nejvíce.

Doba splatnosti hypotéky

Jedná se o velice důležitý faktor při výběru hypotečního úvěru, který často klienti zcela přehlíží. Je to právě doba splatnosti hypotéky, kterou je určována výše měsíčních splátek, a proto je důležité ji volit s rozmyslem a s rozvahou. Pakliže si klient zvolí delší dobu splatnosti, bude sice splácet po menších částkách a delší dobu, ale na druhou stranu zaplatí bance mnohem více na úrocích, než kdyby si zvolil kratší dobu. Maximální doba splatnosti hypotéky se liší dle typu úvěru, avšak průměrně se pohybuje na hranici 30-40 let.

Úroková sazba hypotéky

Žadatelé o hypoteční úvěr se obvykle zaměřují především na výši úrokové sazby, přitom úrok není vždy tím nejdůležitějším faktorem. Velkou roli může hrát například i nutnost prokazování vložených finančních prostředků do stavby apod. Stejně tak jsou důležité měsíční poplatky či poplatky za mimořádné splátky. Než podepíšete smlouvu, ujistěte se, že v ní nejsou zahrnuty skryté poplatky či jiné poplatky (zkontrolujte věty psané drobným písmem a věty pod čarou). Požádejte hypotečního poradce, aby spočítal všechny náklady, jenž jsou s hypotečním úvěrem spojené. Informujte se o poplatku za vyřízení hypotéky, poplatku za vedení účtu a dalších, které celkovou cenu hypotéky zásadně ovlivňují.

Doba fixace hypotéky

Kromě výše úrokové sazby a doby splatnosti hraje velkou a důležitou roli i fixační období hypotéky. To klientovi garantuje neměnnou úrokovou sazbu. Délku fixace úrokové sazby hypotéky si může klient zvolit sám, avšak má na výběr jen z několika předložených možností – 1, 3, 5, 10, 15 a 30 let. Čím delší dobu si klient zvolí, tím vyšší bude úroková sazba. V opačném případě klient získá velice výhodnou úrokovou sazbu, která však bude trvat jen krátkou dobu. Po uplynutí fixačního období nabídne banka klientovi novou úrokovou sazbu, která je obvykle vyšší. Kratší doba fixace je vhodná zejména tehdy, očekává-li klient v blízké době vyšší finanční zisk a chce-li splatit úvěr předčasně. Mezi nejčastěji volenou variantu doby fixace patří období 3 – 5 let. Nicméně lze si také zařídit refinancování hypotéky návštěvou v konkurenční bance. Refinancování může zajistit nižší úrokovou sazbu a další výhody.

Pojištění hypotéky

Pojištění hypotečního úvěru je nezbytné, banky jej mají jako podmínku při zřízení hypotéky. I když jde tedy o nutnou povinnost, nechtějte v tomto směru ušetřit. Během čerpání hypotéky se může cokoliv přihodit (ztráta zaměstnání, nemoc, smrt aj.) a bez pojištění můžete dostat sebe i své nejbližší do finančních problémů. Nechte si od hypotečního poradce nabídnout vhodný typ pojištění. V každém případě si sjednejte pojištění rizik spojených s trvalou invaliditou, ztrátou zaměstnání, pracovní neschopností, popřípadě i smrtí dlužníka.

Refinancování hypotéky

Pokud již hypotéku máte, čerpáte ji už delší dobu a blíží se Vám konec její fixační doby, je ideální čas pro její refinancování. Refinancování hypotéky po skočení doby fixace Vám totiž může zajistit mnoho výhod, mezi které patří například snížení úrokové sazby hypotéky, nižší měsíční splátku hypotéky, mimořádné splátky zdarma či další výhody. K přibližnému zjištění, zda byste dosáhli na lepší podmínky hypotéky můžete využít podobně jako při zřizování nové hypotéky tzv. kalkulačku hypotéky online či srovnávač hypoték online. Jde o nástroj, který po zadání základních údajů ukáže nabídky jednotlivých bank pro Vaši situaci. Nicméně tento přehled nabídek je pouze orientační, často lze totiž vyjednat (a zvláště při refinancování) mnohem výhodnější podmínky, než online kalkulačka hypotéky ukáže. Abyste si je zajistili, je vhodné kontaktovat hypotečního poradce, který Vám s výběrem vhodné banky pro refinancování hypotéky poradí.

Reklamy