Jak se vypořádat s financováním hypotéky 2017?

V předcházejích letech bylo jednoduché sjednat si hypoteční úvěr takovým způsobem, že jste ze svých vlastních peněz nemuseli zaplatit ani korunu. Banky totiž poskytovaly 100% hypotéky. Počínaje rokem 2017 je ale všechno jinak a dnes platí, že ten, kdo si hypotéku chce vzít, musí sáhnout hluboko do své kapsy.

Nově totiž bankovní instituce dávají hypoteční úvěry jen ve výši 90 % (do dubna 2017 ještě 95 %) z odhadní ceny nemovitosti. Ten, kdo nemovitost kupuje, tak musí z vlastních peněz zaplatit zbývající část z odhadní ceny, možný rozdíl mezi odhadní a prodejní cenou, dále pak daň z převodu nemovitosti a další poplatky. Výjimkou tak není investice z vlastních rezerv ve výši 600.000 Kč a více. Přesný modelový příklad hypotéky 2017 si přečtěte zde.

Nemáte tolik peněz?

Jak postupovat v momentě, že tak velké finanční rezervy zkrátka nemáte k dispozici, popřípadě si je chcete schovat na horší časy, rekonstrukci nově nabyté nemovitosti či její vybavení? Jak i v takové situaci hypoteční úvěr získat? Možností je hned několik.

Daň z převodu nemovitosti

Nutné výdaje při koupi nemovitosti můžete snížit tím, že daň z převodu nemovitosti zahrnete do hypotéky. Daň z převodu nemovitosti tvoří 4 % z prodejní ceny nemovitosti, např. u nemovitosti s prodejní cenou 3.000.000 Kč jde o 120.000 Kč. Jejím zahrnutím do hypotečního úvěru tak můžete v začátku ušetřit velký výdaj, nicméně tuto možnost umožňují pouze některé banky. Abyste zjistili které a zda je to možné ve Vaší situaci, doporučujeme spojit se s nezávislým odborníkem na hypoteční úvěry, jehož poradenství je bezplatné.

Další zdroje financí

Další možností, jak financovat nutné výdaje hypotéky v roce 2017 může být spotřebitelský úvěr. Ovšem čerpání spotřebitelského úvěru může poškodit Vaše posouzení bankou při schvalování hypotéky. Klient, který již vysoký spotřebitelský úvěr má, je pro banku rizikovějším – hrozí, že nebude schopen splácet oba úvěry zároveň.

Větší šanci, že v této situaci hypoteční úvěr získáte, máte tehdy, že žijete v manželském svazku a oba dva máte finanční příjem – banka tak bude hodnotit celkovou výši Vašich příjmů vůči měsíčním splátkám hypotečního a spotřebitelského úvěru.

V momentě, že jste svobodní, ale žijete s partnerem a nemovitost byste rádi koupili společně, možným řešením je, že si spotřebitelský úvěr vezme jeden z Vás a nemovitost koupí ten druhý. V takové situaci totiž banka bude posuzovat pouze toho, kdo si nemovitost kupuje a ten nebude v daný moment zatížen spotřebitelským úvěrem. Nicméně jde o poměrně nebezpečné řešení, protože může nastat situace, že se jako partneři rozejdete. Tehdy by jeden z Vás skončil s dluhy a druhý jako vlastník nemovitosti. Je tedy si třeba předem vše řádně rozmyslet a dohodnout, jak byste v takové situaci postupovali.

Avšak i tehdy, kdy si chcete vzít spotřebitelský úvěr a s jeho pomocí pak financovat ten hypoteční, neklesejte na mysli. Jestli Vám banka v takovéto situaci hypotéku dá, záleží na individuálních podmínkách – výši Vašeho příjmu, Vašem věku, možné zástavě za úvěr, celkové hodnotě nemovitosti, výši měsíční splátky a dalších podmínkách. Abyste zjistili, zda spotřebitelský úvěr spolu s hypotékou získáte, doporučujeme se poradit nejen ve Vaší bance, ale hlavně s odborníky, kteří mají přehled o aktuální nabídce všech bank a poradí Vám tak nejlépe, kterou z nich ve Vaší situaci zvolit.

Reklamy

Modelový příklad – hypotéka 2017

Uvažujete o hypotéce v roce 2017? Narozdíl od minulých se v oboru hypotečních úvěrů udály zásadní změny, jež ovlivní každého, kdo odteď nemovitost bude kupovat či stavět novou a pro její financování by rád použil hypoteční úvěr.
Jak by tedy přesně taková hypotéka v roce 2017 mohla vypadat? Jaké výdaje budete muset zaplatit ze svého, které naopak zaplatí banka, jaké jsou poplatky, jaká výše daně z převodu nemovitosti a kdo ji platí?

Změny – hypoteční úvěr 2017

Největší změnou od letošního roku je výše LTV, tedy celková výše úvěru oproti ceně nemovitosti. V předchozích letech bylo možné si vzít 100% hypotéku, což znamenalo, že banka uhradila 100 % ceny nemovitosti a na Vás tak bylo jen hradit každý měsíc splátku. Na nařízení ČNB (České národní banky) však od letošního roku žádná banka dávat 100% hypotéky nebude, nejvyšší možná hodnota, kterou banka smí poskytnout, je 90 % (do dubna 2017 95 %) odhadní ceny nemovitosti. Proč to tak je se dočtete zde.

Další zásadní změnou je daň z převodu nemovitosti, již v minulosti hradil prodávající nebo se obě strany mohly dohodnout, kdo ji zaplatí. Od teď ji však vždy bude platit kupující. V některých případech ji lze zahrnout do hypotéky, kde a za jakých podmínek se informujte u odborníků.

Výpočet hypotéky 2017

Jak tedy bude vypadat rozpis výdajů kupujícího při hypotéce v roce 2017? Pojďme si jednotlivé výdaje uvést a spočítat na následujícím příkladu.

Dejme tomu, že kupní cena nemovitosti, o kterou máte zájem a chcete ji financovat skrze hypoteční úvěr, je 3.000.000 Kč. To ještě neznamená, že tato prodejní cena se rovná odhadní ceně, na jejímž základě bude banka poskytovat hypotéku. V případě, že se odhadní od prodejní ceny liší, rozdíl budete muset uhradit z vlastní kapsy. V našem příkladu má nemovitost odhadní cenu 2.800.000 Kč, rozdíl, který kupující bude muset uhradit, je 200.000 Kč.

Jak jsme uvedli výše, banka však bude poskytovat hypotéky do maximální výše 90 %. V našem příkladu tak banka skrze hypoteční úvěr uhradí kupujícímu 90% z odhadní ceny nemovitosti 2.800.000 Kč, tedy 2.520.000 Kč. Kupující tak uhradí ze své kapsy zbylých 10% odhadní ceny, tj. 280.000 Kč.

K tomu připočtěme daň z převodu nemovitosti, kterou nově hradí kupující a jde o 4 % z prodejní (nikoli odhadní) ceny nemovitosti. V našem příkladu jde tedy o 4 % z 3.000.000 Kč, tedy o 120.000 Kč.

Kromě výše uvedených výdajů je třeba mít v záloze finance na případnou provizi realitní společnosti, poplatky spojené s hypotékou, na právní výdaje (např. při kontrole smluv o hypotečním úvěru), stěhování. Rezervu je dobré mít taky pro případné dodatky ke smlouvám o hypotéce v případě, kdy by se proces převodu nemovitosti zdržel (např. kvůli lhůtě úřadů či jiným problémům) a Vy byste tak nemohli splnit data stanovená smlouvou o hypotéce. V takovémto případě banka nabízí data změnit a posunout formou dodatku ke smlouvě, nicméně každý dodatek si nechá zaplatit nemalou částkou. Na její výši je dobré se informovat předem.

Kolik přesně zaplatíte?
Pojďme si přehledně shrnout, jaké výdaje kupující v případě financování koupě nemovitosti bude hradit z vlastních rezerv.

Parametry příkladu:
Prodejní cena nemovitosti: 3.000.000 Kč
Odhadní cena nemovitosti: 2.800.000 Kč
Banka poskytuje hypotéku 90 % z odhadní ceny, tj.: 2.520.000 Kč

Kupující uhradí:
Rozdíl mezi odhadní a prodejní cenou: 200.000 Kč
Daň z převodu nemovitosti: 120.000 Kč
Zbývajících 10 % z odhadní ceny, které nehradí banka hypotékou: 280.000 Kč

Celkem: 600.000 Kč
+ případná provize realitní společnosti, poplatky, právní náklady, dodatky ke smlouvám, náklady na stěhování

V některých případech lze daň z převodu nemovitosti zahrnout do hypotéky, kde a za jakých podmínek se informujte u odborníků.

Pokud se tedy chystáte vzít si hypoteční úvěr, doporučujeme mít dostatečnou vlastní rezervu, bez té hypotéku nezískáte. V případě, že vytvořit rezervy Vám bude trvat příliš dlouho či je nejste v požadované výši schopni vůbec vytvořit, jsou zde samozřejmě možnosti, jak to řešit, na to se podíváme v dalším článku.

Hypotéka 2017 – co budete platit z vlastní kapsy

V minulých letech ke sjednání hypotéky stačilo víceméně jen zaměstnání, ideálně na dobu neurčitou, či vlastní podnikání a z toho plynoucí pravidelný příjem. Nebylo třeba žádných vlastních financí, případně jen ty, které jste chtěli po koupi nemovitosti vložit do její rekonstrukce či nákupu vybavení, které jste z hypotéky nezaplatili. Banka totiž poskytovala až 100% hypotéky, tj. z hypotečního úvěru jste mohli uhradit celou cenu nemovitosti. V roce 2017 to ale tak jednoduché není. Proč?

Počínaje rokem 2017 se v oblasti hypoték staly velké změny. Teď totiž jako kupující budete platit daň z převodu nemovitosti a nebudete si moci vzít 100% hypotéku. Výše hypotečního úvěru, který vám banka dá, se bude odvíjet od více faktorů, ale můžete se spolehnout, že to nebude více než 90 % hodnoty nemovitosti (95 % do dubna 2017).

Co budete hradit z vlastní kapsy

Jestliže uvažujete o hypotečním úvěru, spočítejte si, zda máte dostatek financí v záloze, a to pro daň z převodu nemovitosti (4 % z její ceny), a taktéž pro zaplacení zbývající části výše úvěru (tj. v případě 90% hypotéky uhradíte 10 %, v případě 80% pak 20 % atd.).

Kromě výše uvedených rezerv je důležité mít v záloze finance také na možný rozdíl mezi kupní a odhadní cenou nemovitosti. Banka vám hypoteční úvěr dá totiž na základě odhadu její tržní hodnoty, nikoli na základě kupní ceny, již požaduje prodávající. V momentě, že je tedy kupní cena nemovitosti vyšší než odhadní, rozdíl mezi nimi uhradíte Vy.

Mějte také dostatek financí na případnou provizi realitnímu makléři, notáře, právní služby a další administrativní poplatky. Kromě nich myslete i na to, že v situaci, že vše nepůjde podle harmonogramu stanoveného smlouvou o hypotéce, ať už vaší chybou či prodlevou ve lhůtách úřadů, v bance budete potřebovat vyhotovit dodatky ke smlouvě o hypotečním úvěru, které zamezí sankcím či propadnutí hypotéky. Tyto dodatky nejsou levná záležitost a jejich ceny se v různých bankách liší. Určitě se tedy v bance, od níž hypoteční úvěr budete čerpat, na tuto situaci a poplatky předem informujte.

Dále pak mějte na paměti částky, které budete muset uhradit ať už v souvislosti s přesunem nábytku a dalších věcí ze stávajícího bydlení, či investici do nového vybavení či rekonstrukce.

Hypotéku už dávno mám, co teď?

V situaci, že už máte výše uvedený proces za sebou, hypoteční úvěr jste úspěšně načerpali a teď jej splácíte, tak ani teď byste s tvorbou rezerv neměli přestat. Jestliže jste si hypoteční úvěr brali s nízkou úrokovou sazbou, je více než pravděpodobné, že po době její fixace bude úroková sazba mnohem vyšší. Jak uvádíme v tomto článku, v dalších letech totiž úrokové sazby hypoték spíše porostou.

Je tedy na místě tvořit rezervy i v době splácení hypotéky, do nichž pak lze sáhnout v případě, že po skončení fixační doby hypotéky a navýšení úrokové sazby hypotéky stoupne měsíční splátka a vy na ni možná nebudete mít.

Pokud se ukončení doby fixace hypotéky blíží, tak neotálejte a dostatečně dopředu se informujte na aktuální úrokové sazby hypotečních úvěrů, ideálně spolu s odborným hypotečním poradcem, jež vám aktuální situaci na trhu s hypotékami osvětlí. Úrokovou sazbu hypotéky lze v některých bankách zafixovat až 6 měsíců předem, a to je při výše zmíněné pravděpodobnosti zvyšování úrokových sazeb hypoték v dalších letech dobrá zpráva.

Americká hypotéka kalkulačka srovnání

V dnešní době je na trhu celá řada hypoték. Klient může zvolit klasickou hypotéku, hypotéku na ruby, americkou hypotéku a další úvěrové produkty, kterými lze financovat nejen bydlení. V případě, že je pro vás lákavá tzv. americká hypotéka, jistě víte, že se jedná o bezúčelový úvěr. To znamená, že si můžete půjčit peníze prakticky na cokoliv chcete (nové auto, dovolenou, studia apod.). Banka Vám poskytne půjčku a nebude zkoumat, na co vypůjčené peníze reálně použijete. Jak získat americkou hypotéku Americká hypotéka je sice bezúčelová, nicméně její získání lze v ostatních ohledech přirovnat ke klasické hypotéce. Například je nutné zajistit americkou hypotéku nějakou nemovitostí. Většina bank rovněž požaduje doložení příjmů. V tomto případě to ovšem neplatí striktně. Na českém trhu jsou k dispozici i hypotéční úvěry, u kterých není nutné dokládat účel, ani příjmy.   Jestliže máte o tento typ hypotéky zájem, neváhejte se s námi spojit. Hypotéční poradci ochotně zodpoví všechny Vaše dotazy a najdou pro Vás „hypotéční řešení na míru.“   Náš tip: Vyzkoušejte na našich internetových stránkách online hypotéční kalkulačku, prostřednictvím které můžete spočítat, jak budou vypadat měsíční splátky u klasické hypotéky, americké hypotéky i v případě refinancování hypotéky. Výhody americké hypotéky Americkou hypotéku lze použít na cokoliv vč. investice do podnikání. Zvolíte-li americkou hypotéku, nemusíte prokazovat účel ani příjmy.*   *Prokazování příjmů zavisí na dané bance.   Americká hypotéka bez registru  Americká hypotéka je jedním z typů hypotečních úvěrů, který však oproti klasickému typu hypotéky nabízí řadu výhod. Americká hypotéka je neúčelový úvěr, peníze z poskytnutého úvěru můžete použít na cokoliv, aniž by se vás kdokoliv ptal, na co chcete poskytnuté peníze použít.  Americkou hypotéku bez registru si můžete sjednat bez toho, že by se nahlíželo do registru dlužníků, a rovněž si nemusíte dělat starosti s žádným papírováním. Odpadnou vám starosti s tím, že byste museli trávit mnoho času v bance, stačí jen vyplnit online žádost vÂÂ pohodlí vašeho domova. U americké hypotéky navíc není vyžadováno sjednání životního pojištění, které je ke sjednání mnoha hypotečních úvěrů nezbytně nutné.  Obraťte se na nás a my vám s výběrem americké hypotéky bez registru pomůžeme. Na českém trhu je mnoho společností, ať už bankovních či nebankovních, které americkou hypotéku svým klientům nabízejí. Pomůžeme vám jak s výběrem vhodného produktu pro vás, tak i pomůžeme vyjednat nižší úrokovou sazbu a zajistit vám ty nejlepší podmínky.

Jak vybrat hypotéku?

Hypotéka představuje dlouhodobý závazek, a proto si dejte na jejím výběru záležet. Ze všeho nejdříve udělejte podrobnou kalkulaci vašich současných příjmů a výdajů. Ujistěte se, že máte dostatečnou finanční rezervu a budete schopni požadovaný úvěr pravidelně splácet. Poté si sjednejte schůzku s bankovním nebo hypotečním poradcem, zeptejte se na individuální nabídku připravenou speciálně pro vás jako klienta dané banky, případně se zeptejte u konkurenčních bank a nabídky vezměte se sebou. Budete-li mít v ruce konkrétní nabídku, můžete s ostatními mnohem lépe „vyjednávat.“

Žadatel o hypotéku musí…

 • být plnoletý
 • prokázat dostatečné příjmy
 • nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě
 • předložit příslušné podklady související se zřízením hypotéky
 • založit běžný účet v příslušné bance

Dbejte na výběr banky

Nabídka hypotečních úvěrů je široká, a proto je velice důležité vědět, které banka bude stanovenými podmínkami hypotéky nejvíce vyhovovat požadavkům klienta. Kromě výše úroků by se měl každý zájemce zaměřit i na dobu fixace, měsíční poplatky, dobu splatnosti a ostatní výdaje. Každá banka má jiné podmínky a požadavky, avšak hypoteční trh je tak veliký, že klient nemá šanci ověřit si všechny nabídky sám. K tomuto účelu slouží dnes již velice populární online kalkulačky pro srovnání hypoték, do kterých zadáte potřebné údaje – od typu hypotéky až po výši úrokové sazby – a ihned zjistíte, která hypotéka vám bude vyhovovat nejvíce.

Doba splatnosti

Jedná se o velice důležitý faktor, který často klienti zcela přehlíží. Je to právě doba splatnosti, kterou je určována výše měsíčních splátek, a proto je důležité ji volit s rozmyslem a s rozvahou. Pakliže si klient zvolí delší dobu splatnosti, bude sice splácet po menších částkách a delší dobu, ale na druhou stranu zaplatí bance mnohem více na úrocích, než kdyby si zvolil kratší dobu. Maximální doba splatnosti se liší dle typu úvěru, avšak průměrně se pohybuje na hranici 30 – 40 let.

Úroková sazba

Žadatelé o hypoteční úvěr se obvykle zaměřují především na výši úrokové sazby, přitom úrok není vždy rozhodujícím faktorem. Důležitou roli může hrát například i nutnost způsob prokazování vložených finančních prostředků do stavby apod. Stejně tak jsou důležité měsíční poplatky. Než podepíšete smlouvu, ujistěte se, že v ní nejsou zahrnuty skryté poplatky či jiné poplatky (zkontrolujte věty psané drobným písmem a věty pod čarou). Požádejte hypotečního poradce, aby spočítal všechny náklady, jenž jsou s hypotečním úvěrem spojené. Informujte se o poplatku za vyřízení hypotéky,poplatku za vedení účtu a dalších, které celkovou cenu hypotéky zásadně ovlivňují.

Doba fixace

Kromě výše úrokové sazby a doby splatnosti hraje velkou a důležitou roli i fixační období. To klientovi garantuje neměnnou úrokovou sazbu. Délku fixace si může klient zvolit sám, avšak má na výběr jen z několika předložených možností – 1, 3, 5, 10, 15 a 30 let. Čím delší dobu si klient zvolí, tím vyšší bude úroková sazba. V opačném případě klient získá velice výhodnou úrokovou sazbu, která však bude trvat jen tolik let, kolik si klient vybere. Po uplynutí fixačního období nabídne banka klientovi novou úrokovou sazbu, která je obvykle vyšší. Kratší doba fixace je vhodná zejména tehdy, očekává-li klient v blízké době vyšší finanční zisk a chce-li splatit úvěr předčasně. Mezi nejčastěji volenou variantu doby fixace patří období 3 – 5 let.

Pojištění hypotéky

Pojištění hypotečního úvěru je nezbytné, nechtějte v tomto směru ušetřit. Během čerpání hypotéky se může cokoliv přihodit (ztráta zaměstnání, nemoc, smrt aj.) a bez pojištění můžete dostat sebe i své nejbližší do finančních problémů. Nechte si od hypotečního poradce nabídnout vhodný typ pojištění. V každém případě si sjednejte pojištění rizik spojených s trvalou invaliditou, ztrátou zaměstnání, pracovní neschopností, popřípadě i smrtí dlužníka.

Jak funguje hypotéka?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož primárním účelem je financování stavby, rekonstrukce nebo nákupu nemovitosti. Hypoteční úvěry se zpravidla poskytují na 60 až 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti a jejich charakteristickým znakem a hlavní výhodou je, že při jejich dlouhodobosti lze dosáhnout nízkého úročení. Hypoteční úvěr si mohou sjednat fyzické i právnické osoby, družstva i obce u jednotlivých bankovních institucí.

Kromě klasické účelové hypotéky, která je na našem trhu nejpopulárnější, existuje ještě neúčelový typ hypotečního úvěru, jenž mnozí z vás znají spíše pod názvemamerická hypotéka. Tu, na rozdíl od účelové hypotéky, lze čerpat na cokoli, avšak na druhou stranu musí dlužník počítat s vyšší úrokovou sazbou. V tomto článku se zaměříme spíše na účelový typ hypotečního úvěru. O americké hypotéce se můžete více dočíst v našem článku na toto téma.

Účelovou hypotéku lze využít na:

 • koupě nemovitosti (dům, chata, družstevní byt apod.)
 • pozemek
 • výstavba nové nemovitosti
 • rekonstrukce a modernizace nemovitosti
 • získání vlastnického podílu na nemovitosti (vypořádání SJM či dědictví)
 • splácení jiného úvěru či půjčky (refinancování, konsolidace)
 • refundace

Refinancování

I když je refinancování hypotéky zmíněno výše jen jako součást výčtu, jedná se kapitolu samu pro sebe. Refinancování hypotéky představuje výhodnou možnost pro každého dlužníka, který není spokojen s podmínkami stávajícího hypotečního úvěru. Takový dlužník tak může jednoduše přejít ke konkurenci a bezplatně si zřídit lepší a výhodnější hypoteční úvěr. Na toto téma jsme se rozepsali již v jednom z našich minulých článků, ve kterém se do detailu dozvíte, v čem je refinancování hypotéky výhodné, kdy jej lze zrealizovat a co vše je pro to potřeba.

Splátky

Splácení hypotečního úvěru probíhá pravidelnými, nejčastěji měsíčními splátkami, tzv. anuitním splácením. Anuitou je v případě hypotéky umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou – poměr mezi jistinou a úrokem se mění, částka však fakticky zůstává stejná. U některých bank si lze sjednat hypotéku s degresivními (klesajícími) nebo progresivními (rostoucími) splátkami, kde se splácená částka časem snižuje, či zvyšuje.

Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru je obvykle 5 let, maximální až 30 let. První roky splácení je často nastavena neměnná úroková sazba, tzv. fixace a to na dobu od 1 roku až po 25 let Po ukončení fixace se úroková sazba mění podle aktuální situace na trhu, zároveň lze úvěr předčasně splatit bez sankcí apod. V současné době si klienti volí fixaci nejčastěji na 3 roky – 5 let. Čím nižší doba fixace, tím nižší úroková sazba. Po ukončení doby fixace má každý dlužník využít možnosti refinancování hypotéky.

Výše úvěru

Zřízení hypotečního úvěru představuje pro klienta dlouhodobý závazek vůči bance, která po klientovi vyžaduje, aby na jeho účtu po odečtení měsíční splátky hypotéky a ostatních poplatků zůstala na kontě určitá finanční rezerva vyšší než životní minimum. U každé banky se tento požadovaný zůstatek liší, avšak v průměru musí čtyřčlenné domácnosti zůstat po odečtení něco okolo 10 000 Kč. Pakliže si nejste jisti, zdali vaše příjmy na tyto vysoké nároky stačí, využijte bezplatný hypoteční kalkulátor, který to za vás ihned spočítá.

Další náklady spojené s hypotékou

S hypotékou souvisí i jiné náklady, než jen jejich pravidelné hrazení formou splátek. Mezi další výdaje patří třeba jednorázová částka za uzavření smlouvy, která se může vyšplhat až do několika tisíců korun. To samé platí pro odhad, který ke zřízení hypotéky neodmyslitelně patří. Banky mají většinou své vlastní odhadce, kteří si za své služby účtují několikatisícové částky. Krom toho je nutno počítat i s nižšími náklady souvisejících se zřízením hypotéky (notářsky ověřené dokumenty, výpisy z katastru nemovitostí apod.) Dalším mínusem na kontě může být povinnostt žadatele sjednat si bankovní účet u dané banky, s čímž samozřejmě souvisí měsíční poplatky spojené s vedením účtu.

Daňové zvýhodnění

Každý, kdo pravidelně splácí hypoteční úvěr, má možnost odečíst si zaplacené úroky od základu daně z příjmů až do výše 300 000 Kč (max. však 25 000,- měsíčně). I když je hypoteční úvěr stále nejvyužívanější produkt na financování bytových potřeb na trhu, je důležité dbát na jeho správné nastavení a podmínky.

Co je hypotéka?

Pojem „hypotéka“ je známý téměř každému, ale opravdu všichni znáte jeho skutečný význam?  Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož primárním účelem je financování stavby, rekonstrukce nebo nákupu nemovitosti. Avšak existuje více typů hypoték a některé z nich využít i neúčelově. Hypoteční úvěry se zpravidla poskytují na 60 až 80 % tržní hodnoty zastavené nemovitosti a jejich charakteristickým znakem a hlavní výhodou je, že při jejich dlouhodobosti lze dosáhnout nízkého úročení.  Hypoteční úvěr si mohou sjednat fyzické i právnické osoby, družstva i obce u jednotlivých bankovních institucí. Podmínkou je plnoletost a české občanství, nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky také dosti posuzují příjmy a výdaje žadatele a jeho schopnost dostát závazků (bonita).  Splatnost hypotéky  Doba splatnosti hypotečních úvěrů se pohybuje od 5 – 30 let. I když je možno hypotéku splatit jednorázově, v 99,9% je většinou splácena v měsíčních splátkách. Nejčastějším typem splátek jsou anuitní splátky – v průběhu celého období zůstává jejich výše stejná, i když se mohou samozřejmě měnit v závislosti na změně úrokové sazby. Dalším typem splácení je progresivní varianta, výše měsíčních splátek roste, anebo degresivní, která je opakem té progresivní – výše splátek tedy klesá.  Výše úrokové sazby a fixace  Při zřízení hypotéky si klient zvolí období, během něhož bude výše splátky hypotečního úvěru neměnná – takovému období se říká fixační období a lze ho zvolit na 1, 3, 5, 10, 15 nebo 30 let. Čím kratší dobu si klient vybere, tím výhodnější měsíční splátka hypotečního úvěru bude (většina klientu si proto vybírá 3 nebo 5 let doby fixace). Po skončení období fixace lze hypoteční úvěr rovnou doplatit celý. Pakliže tak klient neučiní, banka mu předloží novou nabídku s vyšší úrokovou sazbou, než jakou platil doposud. V takovém případě má klient právo na možnost refinancováníhypotéky. Výše úrokové sazby závisí na daném typu hypotéky, době splácení a na zvolené době fixace.  Typy hypotéky  Na tuzemském trhu existuje celá řada typů hypotečních úvěrů. Každý typ hypotéky se liší v různých podmínkách, jako je výše úrokové sazby, možnost financování apod.  Mezi nejčastěji volené varianty patří účelová hypotéka, kterou lze financovat koupi nové nemovitosti, rekonstrukci či modernizaci a dokonce i refinancování hypotéky. Velikou výhodou účelové hypotéky je široká nabídka na hypotečním trhu a výhodná úroková sazba. Aby měl klient na tento typ úvěru vůbec nárok, bude muset bance nejprve předložit doklady o svých příjmech a výdajích a také účel čerpání hypotéky. Více se o účelové hypotéce dočtete v našem jiném článku, který se tomuto tématu věnuje více do hloubky.  Mezi další velice oblíbenou variantu patří tzv. americká hypotéka, což je bezúčelový hypoteční úvěr a klient ho může čerpat v podstatě na cokoli. Nevýhodou americké hypotéky jsou vyšší úrokové sazby, které však rozložit mezi delší splátkové období (až 30 let).  Na našem trhu jsou i další typy hypoték: australská hypotéka, kombinovaná hypotéka (účelový hypoteční úvěr s prvky neúčelového), hypotéky na družstevní bydlení anebo třeba hypotéky zpětně, kdy jsou žadateli proplaceny již vynaložené prostředky. Nejvyšší podíl na hypotečním trhu mají však účelové hypotéky, v jejichž závěsu jsou neúčelové a kombinované hypoteční úvěry.